Drobečková navigace

Aktuality > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č. 2-2018 o poplatku za komunální odpad  1. 1. 2019
Obecně závazná vyhláška obce  Pňovany č.1 - 2017, kterou se stanový společný školský obvod ZŠ a MŠ Pňovany 17. 6. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.3/2017, kterou se zrušuje OZV č.1/2006 29. 12. 2017
Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.3-2016 o stanovení systému shromažďování odpadu 10. 8. 2016
Obecně závazná vyhláška č. 2-2010 kterou se stanoví společný školský obvod základní školy 1. 1. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 3-2010 o místních poplatcích 1. 1. 2011 

Rekreační řád obecně závazné nařízení Obce Pňovany 1/2.JPG

Rekreační řád obecně závazné nařízení Obce Pňovany 2/2.JPG

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Vyhledat v textu

22. 10. Sabina

Zítra: Teodor

Návštěvnost stránek

143708