Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky a zákony

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
OZV č.6-2023 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 1.1.2024
OZV č.5-2023 o místním poplatku ze psů 1.1.2024
OZV č.4-2023, o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
OZV č.3-2023, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 1.1.2024
OZV 2-2023, kterou se ruší OZV č.1/2023 15.9.2023

OZV 1-2023 o nočním klidu

15.7.2023

OZV č.3-2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

do 31.12.2023

OZV č.1-2021 o místním poplatku z pobytu

do 31.12.2023
Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č.3/2019, o místním poplatku ze psů do 31.12.2023 
Obecně závazná vyhláška obce Pňovany č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pňovany 1. 1. 2020
Obecně závazná vyhláška obce  Pňovany č.1 - 2017, kterou se stanový společný školský obvod ZŠ a MŠ Pňovany  
Obecně závazná vyhláška č. 2-2010 kterou se stanoví společný školský obvod základní školy 1. 1. 2011

Rekreační řád obecně závazné nařízení Obce Pňovany 1/2.JPG

Rekreační řád obecně závazné nařízení Obce Pňovany 2/2.JPG

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon