Drobečková navigace

Aktuality > Czech Point

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V minulosti musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

Co poskytuje Czech POINT? 

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 • Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Nejbližší pracoviště Czech POINTU pro občany obce Pňovany

 Obecní úřad Pňovany 

V době dovolené nebo zavření obecního úřadu z jiného důvodu jsou tato pracoviště zde: 

 • Městský úřad Město Touškov
 • Obecní úřad Kozolupy

Ceník 

Evidence

Cena za první stranu

Cena za každou další započatou stranu

Obchodní rejstřík

     100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

     100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

     100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

       50,- Kč

  0,- Kč

Registr řidičů

    100,- Kč

50,- Kč

Insolvenční řízení

    100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

    100,- Kč

50,- Kč

Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 • Obchodní rejstřík: IČO subjektu
 • Živnostenský rejstřík: IČO subjektu, fyzické osoby
 • Katastr nemovitostí: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
 • Insolvenční řízení: s sebou platný občanský průkaz
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů: IČO subjektu

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů: 

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.  

                    Další informace lze nalézt  na oficiálních stránkách Czech POINT.

 

Vyhledat v textu

18. 10. Lukáš

Zítra: Michaela

Návštěvnost stránek

143583